Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
5.2 Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
5.3 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je v okamihu objednávky skladom, predávajúci zašle kupujúcemu tovar, ktorý je skladom a zvyšok tovaru po jeho naskladnení, pričom kupujúci náklady súvisiace s dodaním druhej časti objednaného tovaru už neplatí. V prípade, že tovar bol v čase objednania tovaru kupujúcim označený v e-shope ako tovar „skladom“, pričom tento tovar v okamihu objednania skladom nebol, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať kupujúceho, pričom kupujúci môže súhlasiť doručením čiastočných dodávok alebo objednávku stornovať.
5.4 Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad).
5.5 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).
5.6 V prípade, že si kupujúci objednal prepravu poštovým kuriérom predávajúci zabezpečí prepravu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inou prepravnou spoločnosťou. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami príslušnej prepravnej spoločnosti (doručenie tovaru prebieha zvyčajne do 24 hodín v rámci celého Slovenska).
5.7 Kupujúci je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.
5.8 Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, dodaný nový výrobok bez závad alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.
5.9 Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.