Patrik Metiľ

Hankovce 109

067 12, Koškovce

IČO: 50872095

DIČ: 1122403590

E-mail: info@nezahucisnedas.sk

Bankové spojenie: IBAN: SK62 0900 0000 0051 3094 7553

SWIFT/BIC: GIBASKBX

Pokiaľ máte záujem o predaj výrobkov z našej ponuky vo vašej predajni, kontaktujte nás na tel. č.

MOBIL: +421 917 449 522